top of page


MUNICH
POP UP ART GALLERY                          GENESIS  
14.03.2019 – 28.03.2019


ARTMUC 2019 / München                    PHOENIX
01.05.2019 – 05.05.2019 PraterinselARTMUC 2019 / München                     VENICE
17.10.2019 – 20.10.2019 IsarforumARTINNSBRUCK 2020                             SEALIGHT
16.01.2020 – 19.01.2020GALERIE ARTINNOVATION                      DAS WESEN 
BERLIN  31.01. –  18.02.2020                                 DER DINGE
 

CORONA                                                    THE ATTACK       STAYHOME GALERIE ARTINNOVATION                       SOMMER
INNSBRUCK  26.06. – 28.08.2020                        AUSSTELLUNG
25. ARTINNSBRUCK 2021                         VOL DE NUIT   28.10. – 31.10.2021                               
                        SWISS PHOTOGRAPHY AWARDS             KRISENGIPFEL
MUNICH WELTRA
UM     
25.11.2022 - 03.12.2022
SCHNITTPUNKT VATERSTETTEN            ART'STYLE
23.03.2023 - 23.06.2023
SWISS PHOTOGRAPHY AWARDS         Greenland
MUNICH GALERIE WELTRAUM             _Dreamland
26.10.2023 - 04.11.2023
INSTAGRAM                                  https://www.instagram.com/brigittereitzschaeuble 

 
 
 
 
                          

Genesis.jpg
Phoenix.jpg
Venice.jpg
Sealight.jpg
DasWesenderDinge.jpg
The_Attack.jpg
Sommerausstellung_2020.jpg
Exhibition_Artinovation_2021.jpg
Exhibition_Munich_Weltraum.jpg
Exhibition_Munich_Weltraum2.jpg
bottom of page